gallery/logo1_vjep

Raportointi

 

,Ratkaisun mukana tulee oma raportointi. Tätä varten asiakas saa oman web-sivun, jossa raportointi on nähtävissä.

Raportoinnin mittarit päivittyvät 5 -10 minuutin välein. Raportoinnin mittareita voidaan myös linkittää asiakkaan omiin web-sivuihin tai muihin lähteisiin. 

Raportointi sisältää:

  • Oma Raportointi portaali ( web-sivut). Mahdollista myös laajentaa puhelin sovellukseksi.
  • Sähköpostilla tuleva viikkoraportointi (pdf-muodossa)
  • Sähköpostihälytys raja-arvon ylityksestä (tarvittaessa)

On-line-mittarit. Päivittävät 5 -10 min välein. Voidaan myös viedä asiakkaan omille sivuille.

Raportointi, tiedonkäsittely

Raportoinnissa tieto voidaan jakaa joko:

  • Usemman kohteen mukaan (esimerkiksi jos samalla yhtiöllä on useita toimipisteitä)
  • Keskiarvot
  • Vastaukset määrä/prosentti
  • Päivien/viikkojen mukaan
  • Vain erillisiä arvoja

 

 

 

Kaikki mitattava tieto tallennetaan tietokantaan. Toimitamme myös tiedon raakadatana excel-muodossa jos asiakas haluaa käyttää sitä omiin tarkoituksiinsa, kuten esimerkiksi omiin raportointijärjestelmiin.